Digitalizácia

Okrem webdizajnu sa venujeme aj prepisu starých analógových médií do digitálnej podoby. Digitálne uchováme vaše spomienky z nasledujúcich formátov:

VIDEO

 • 8mm filmy
 • VHS kazety
 • Hi8, Video8, Digital8 kazety
 • MiniDV kazety
 • VHS-C kazety

FOTO

 • Papierové fotografie
 • Negatívy
 • Diapozitívy
 • Zvitkové filmy
 • Špeciálne foto formáty

AUDIO

 • Audiokazety
 • Magnetofónové pásy
 • Gramofónové platne
 • Minidisky
 • Mikrokazety

Viac informácií sa dozviete na našej internetovej stránke www.digitalizacia.sk.

viac informácií